Geboren: nieuwe afdeling

2018 is voor de Provincie Fryslân onder anderen het jaar van de herindeling. In Noordwest Fryslan zijn Gemeente FranekeradeelHet BildtMenaldumadeel en een stukje Gemeente Littenseradiel samengevoegd tot de nieuwe Gemeente Waadhoeke.

 

Voor GroenLinks was hierin ook een herindeling nodig. Want in Noordwest was een afdeling Menameradiel actief naast een afdeling Harlingen/Franeker/Vlieland/Terschelling. Aangezien Gemeente Harlingen zelfstandigheid bepleit heeft en de eilanden buiten de herindeling zijn gebleven, zijn de leden uit Franeker toegevoegd aan de leden van Menameradiel e.o.. Zo is de nieuwe afdeling GroenLinks Waadhoeke geboren.