Met gebundelde kracht de raad in

Vanuit de jaren terug al ingezette beweging van het samengaan van lokale afdeling van diverse partijen tot een lokale partij (Littenseradiel), is bij de totstandkoming van de nieuwe Gemeente Waadhoeke door PvdA, D66 en Werkgroep Het Bildt samen met GroenLinks Waadhoeke ook gezocht naar een dergelijke verbinding: SAM Waadhoeke. Aandacht voor individu, eigenheid van dorpen/streken, sociale en groene duurzaamheid zijn zaken die de partijen hebben samengebracht.

Een en ander heeft geleid tot een lichte progressie in de verkiezingen 2017 en SAM Waadhoeke was direct een belangrijke coalitiekandidaat.

Binnen de fractie van SAM Waadhoeke is Wim Hokken de vertegenwoordiger van het geluid van GroenLinks. Binnen de zesmansfractie is ook afgesproken dat de fractieleden niet per definitie unaniem hoeven te zijn, al is dit wel zoveel mogelijk gewenst om de samenwerking te laten slagen. Maar we hoeven het niet altijd eens te zijn om één te zijn.

Zodoende is ook besloten om als GroenLinks Waadhoeke gewoon het eigen geluid bekend te blijven maken via eigen (sociale-)mediakanalen.