Nieuwe afdeling = nieuw bestuur

Bij een nieuwe afdeling hoort ook een nieuw bestuur.

Op 24 januari 2018 is tijdens de eerste officiele ALV een bestuur gekozen. Door de aanwezige leden is daarbij de nadruk gelegd op ervaring. Vanuit de besturen van de oude afdelingen zijn tot het bestuur toegetreden Dukkie van der Ploeg (Menameradiel, penningmeester) en Emmy Hofman (Franeker, secretaris). Johan Harms is na enige jaren raadslidmaatschap (Menameradiel) terug in de bestuurlijke zetel als afdelingsvoorzitter, nu van de nieuwe afdeling.